Odstąpienie od umowy

................................................                                                          ......................, dnia ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Renomed Sp. z o.o.

Sklep internetowy www.renomedm.com

Ul.Jawornicka 34

60-161 Poznań / Polska

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od zakupu dokonanego dnia .................... dotyczącego zakupu towaru ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta