Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego
www.renomedtm.com
aktualizacja 24.05.2018r.
 
      I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.renomedtm.com zajmuje się sprzedażą wysyłkową produktów firmy Renomed Sp. z o.o. poprzez Internet.
 2. Właścicielem sklepu internetowego www.renomedtm.com jest  firma Renomed Sp. z o.o. 
  z siedzibą przy ul. Jawornicka 34 , 60-161 Poznań, NIP: 779-23-96-720, REGON: 301803329 KRS: 0000391008 Zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS.
 3. Oferta sklepu internetowego www.renomedtm.com obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Złożone zamówienia realizowane są tylko i wyłącznie na terenie kraju.
 4. Rachunek bankowy firmy: 09 1090 1346 0000 0001 1959 0178 / BZ WBK II. O/Poznań.
 
    II. ZAMÓWIENIE
 
 1. Zamówienia na produkty firmy Renomed przyjmowane są poprzez formularz na stronie sklepu internetowego www.renomedtm.com oraz mailowo na adres:  sklep@renomedtm.com.
 2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu, w którym złożono zamówienie.
 3. Ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które doliczane są w przypadku wybrania realizacji zamówienia w formie sprzedaży wysyłkowej i pokrywane przez Kupującego.
 4. Składający zamówienie zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego z stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. Formularze wypełnione w sposób nieprawidłowy nie będą rozpatrywane.
 5. Klient, po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e mail, potwierdzającą złożone zamówienie.
 6. Rejestrując konto Klienta lub składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w trakcie rejestracji w związku z realizacją danego zamówienia. Renomed Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997r. i nie będzie ich udostępniał osobom i instytucjom trzecim (wyjątkiem są organy do tego uprawnione, tzn. Policja, Izba Skarbowa, Urząd Skarbowy, Prokuratura, na których to wniosek Renomed może takie dane udostępnić). Zgodnie z ta ustawa Klienci maja prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania. Jednocześnie Renomed Sp. z o.o. nie będzie ich wykorzystywać w celach reklamowych i innych bez zgody konsumenta.
 
    III. PŁATNOŚĆ
 
 1. Kupujący może dokonywać płatności w następujący sposób: gotówką (w przypadku odbioru osobistego), przedpłata na rachunek bankowy, za pobraniem oraz kanałami udostępnianymi przez portal PAYU.pl.
 2. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy wskazany na formularzu zamówieniowym.
 3. Zamówienie skierowane jest do wysyłki w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie firmy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień realizowanych za pobraniem oraz w przypadku osobistego odbioru towaru.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen produktów dostępnych w naszej ofercie.  Postanowienie to nie ma zastosowania w odniesieniu do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian cen.
 5. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT.

    IV. WYSYŁKA

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby przesyłki docierały do klientów w jak najkrótszym czasie. Państwa zamówienie realizujemy w przeciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie firmy.
 2. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
 3. Wysyłki realizowane są zgodnie z wybranym przez Klienta wariantem, tzn.: przesyłka kurierska, standardowa wysyłka pocztowa oraz wysyłka za pobraniem przez Pocztę Polską.
 4. Koszty wysyłki obejmują standardową przesyłkę bez kosztów ubezpieczenia towaru oraz usług dodatkowych (dostawa w sobotę, przesyłka ekspresowa, zmiana adresu doręczenia, gwarantowana godzina dostawy).
 5. W trakcie odbioru towaru zalecamy, aby kupując dokładnie sprawdził stan i zawartość przesyłki 
  w obecności kuriera lub osoby dostarczającej przesyłkę. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń zalecamy, aby kupujący zażądał spisania protokołu reklamacyjnego potwierdzonego przez kuriera lub osobę dostarczającą.
 6. Koszty związane z dostarczeniem towaru naliczane są w sposób automatyczny i są widoczne podczas wybory opcji dostawy. Podane ceny są cenami brutto.


     V. GWARANCJA, REKLAMACJE, ZWROT TOWARÓW

 1. Produkty oferowanie w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
 2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu.
 3. Gwarancja producenta odnosi się do wad ukrytych produktów. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, użytkowania nie zgodnego z przeznaczeniem lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas użytkowania.
 4. Reklamowane produkty prosimy odsyłać w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu, sposobem kontaktu z klientem oraz opisem reklamacji na adres : Renomed Sp. z o.o.; ul. Jawornicka 34, 60-161 Poznań z dopiskiem: „Reklamacja”.
 5. Sklep www.renomedtm.com nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych przesłanych za pobraniem.
 6. Producent zastrzega sobie prawo do 10 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji. O uznaniu lub odrzuceniu reklamacji klient zostanie poinformowany w sposób wskazany podczas zgłaszania reklamacji.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, w przeciągu 7 dni nastąpi zwrot środków na konto wskazane przez klienta.
 8. Powołując się na Ustawę z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru zakupionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni. Zwracany towar powinien być sprawny i nie zniszczony, nie nosić śladów użycia, w oryginalnym opakowaniu. UWAGA: Nożyczki oraz pincety sprzedawane w sklepie www.renomedtm.com są wyrobami medycznymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod nr PL/DR 012444 i podlegają szczególnym obwarowaniom prawnym określonych w ustawie z 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2001 r. Nr.126, poz. 1381 z póżn. zm.) zwłaszcza w art. 96 ust 5 i 6, zgodnie z którymi produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowichyba że posiadają wadę jakościową lub zostały niewłaściwie wydane. W takim przypadku produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu reklamując wadę jakościową lub niewłaściwe wydanie.
 9. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie dostarczona do Państwa w przeciągu 7 dni roboczych, prosimy o kontakt celem ustalenia dalszego postępowania.
    VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Wszystkie przedstawiane produkty, nazwy, marki i znaki graficzne są używane wyłącznie 
  w celach identyfikacyjnych - stanowią własność firmy Renomed Sp. z o.o. i nie mogą być kopiowane oraz rozprzestrzeniane bez zgody właściciela.
 2. Sklep www.renomedtm.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone niewłaściwym użytkowaniem zakupionego towaru.